widgeo.net

Monday, March 14, 2011

Situasi 40 : Bahasa Pijin

Situasi : Bahasa pijin merupakan nama yang telah diberikan kepada bahasa yang bertindak sebagai bahasa perhubungan yang digunakan oleh penutur pelbagai bangsa yang bertemu dan berhubung antara satu sama lain. Bahasa yang digunakan tidak semestinya salah satu bahasa asal kedua-dua pihak penutur tersebut. Bahasa pijin terbit daripada satu bahasa yang secara drastik dipermudahkan struktur dan kosa katanya. Bahasa ini tidak digunakan oleh komuniti bahasa sebagai bahasa asal, sebaliknya dipelajari kemudian sebagai contoh bahas pijin ini digunakan oleh para pedagang untuk bertukar-tukar barang atau ketika proses jual beli berlaku. Di Malaysia, kita boleh perhatikan bahasa pijin digunakan oleh para peniaga yang terdiri daripada pelbagai kaum yang telah berhubung dengan pelanggan mereka ketika berlakunya proses jual beli. 

Contoh Bahasa Pijin : - Lu mau angkat apa maa??
                               - Kasi sama dia buah itu
                               - Mau apa?
~Pasar~
~Pasar~

Komen : Bahasa pijin digunakan oleh masyarakat Cina dan India khususnya bagi memberi pemahaman kepada masyarakat Melayu yang diajak bercakap dengannya. Maka timbullah percampuran bahasanya dengan bahasa Melayu lalu lahirlah bahasa pijin. Bahasa pijin juga boleh dikenali sebagai bahasa pasar. Bahasa pasar juga dikenali sebagai bahasa kacukan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa bukan Melayu. Pelat penyebutan dipengaruhi oleh pelat bahasa ibunda penutur.Biasanya bahasa pasar tidak gramatis dengan mengabaikan hukum DM dan penggunaan penjodoh bilangan. Contohnya pengunaan "Gua" menggantikan "saya" (ganti diri orang pertama) dan `lu' (ganti diri nama kedua). Bahasa pasar biasanya menggunakan banyak kata penguat, contohnya, banyak cantik. Selain itu penutur bahasa pasar juga kerap menggunakan perkataan "punya". Contoh ayat dia punya barang, apa punya budak.Bahasa pasar adalah bahasa orang tidak terpelajar. Atau, digunakan oleh orang terpelajar kepada orang tidak terpelajar. Ini bukan bahasa rapi dan bahasa rasmi. Ini bahasa rendah, layak digunakan dalam perhubungan dengan rakan-rakan di luar majlis rasmi, di pasar, di dapur, di perhentian bas, dll. Dalam rancangan rasmi melalui televisyen ke seluruh negara, bahasa pasar tidak wajar digunakan. Menggunakan bahasa pasar ini sangat merendahkan taraf orang yang dilawan bercakap.

No comments:

Post a Comment